การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อหารือเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และวางแผนการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดนิทรรศการ (KM) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเล็ฏศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 109 เข้าชม