การประชุมทวนสอบรายวิชาแกนคณะ วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 8 เข้าชม

 251 total views,  84 views today