ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวภา สาวิภาค อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ได้เข้ารับโล่ สำหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รายใหม่ ในการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2565 วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสร้อบสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 7 เข้าชม

 208 total views,  36 views today