กิจกรรม SNRU. Science

เผยเเพร่เมื่อ 189 เข้าชม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ SNRU Science Camp คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ใบสมัครขอใช้บริการค่ายวิทยาศาสตร์ SNRU Science Camp

ระดับปวส. – ปริญญาตรี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับประถมศึกษา

 

 199 total views,  8 views today