พิธีเปิดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น.

เผยเเพร่เมื่อ 179 เข้าชม