การประชุมการติดตามผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปี 2560 วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 134 เข้าชม