คณะวิททยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทิพย์วรรณ ทองอันตัง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิททยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ได้เข้ารับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ใน วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

เผยเเพร่เมื่อ 111 เข้าชม

 2,161 total views,  2 views today