การสัมมนา เรื่อง Perfect & Smart “พัฒนาบุคลิกภาพ สู่ความสำเร็จ” โดยท่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพที่ดี เพื่ออนาคตในการทำงาน ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 จัดโดย นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นปีที่ 4 หมู่ 1

เผยเเพร่เมื่อ 203 เข้าชม