การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. (รูปแบบออนไลน์ ) ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร ๙ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 150 เข้าชม

 1,681 total views,  1 views today