การประชุมปรึกษาหารือการเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1

เผยเเพร่เมื่อ 112 เข้าชม