กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อยที่ 2 บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เขียนบทความวิจัยอย่างไร…ให้ได้ตีพิมพ์” และ “ทำนวัตกรรมอย่างไรถึงได้สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 – 17.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom: Video Conferencing)

เผยเเพร่เมื่อ 180 เข้าชม

 134 total views,  1 views today