การประชุมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1

เผยเเพร่เมื่อ 138 เข้าชม