คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่ชุมชนภายใต้ “โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่ชุมชนบ้านโคกสะอาด ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร” วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เผยเเพร่เมื่อ 235 เข้าชม

 213 total views,  1 views today