กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อยที่ 1 บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เกณฑ์เก่า-เกณฑ์ใหม่… ทำอย่างให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ” ในวันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 – 17.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom: Video Conferencing)

เผยเเพร่เมื่อ 203 เข้าชม

 157 total views,  1 views today