ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบริจาคโหลิต วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ โถงล่างอาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์(อาคาร13) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 100 เข้าชม