อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร พร้อมด้วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน ประชุมร่วมกับ ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (อพวช.)และคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมคาราวานวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7 – 10 พ.ย.60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 552 เข้าชม