กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ แนะแนวการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 6 พฤศจิกายน 256 3 ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 60 เข้าชม