พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ ได้แก่ ๑.โรงเรียนบ้านท่าวัด “คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์” ๒.โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร๓. ๓.รงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ ๔.โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร ๗ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 391 เข้าชม