กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ แนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

เผยเเพร่เมื่อ 50 เข้าชม