SNRU Science Camp โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร วันที่ 31ตุลาคม 2563 ณ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 32 เข้าชม