งานเปิดโลกวิชาการ แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2564 วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 20 เข้าชม