พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 และการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 49 เข้าชม