เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เผยเเพร่เมื่อ 33 เข้าชม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วิลาวรรณ์ คำหาญ ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์
ได้เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2562 จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันที่ 21 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6  อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ