การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 21 เข้าชม