โครงการ “ชาววิทย์อาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนวัดบ้านยางอาด ตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 47 เข้าชม