โครงการ ยกระดับเกษตรกรกลุ่มใหญ่ ตามโมเดล Circular Economy ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคำพอกโคบาล อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

เผยเเพร่เมื่อ 37 เข้าชม