โครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารหมักจุลินทรีย์เลี้ยงสัตว์ จากขยะเหลือทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม ระหว่าง วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลแพด หมู่ที่ 1 ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 34 เข้าชม