ผศ.ธีราธาร ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมพิธีลงนาม ส่งมอบชุดนิทรรศการ “สูงวัยใกล้ตัว” กับ ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักโครงการพิเศษ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ที่สนับสนุนชุดนิทรรศการสูงวัยใกล้ตัว เพื่อจัดตั้ง ณ อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สำหรับจัดแสดงให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้สนใจ ได้เข้าร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงวัย ระยะเวลา 1 ปี

เผยเเพร่เมื่อ 43 เข้าชม