การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 50 เข้าชม