กิจกรรมถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝน และบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักสงฆ์วิเวกดอนตาหลวง บ้านน้ำพุ และสำนักสงฆ์วัดป่าวังหิน บ้านปุ่ง อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 53 เข้าชม