กิจกรรมปลูกต้นพุทธรักษา เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ บ่อบำบัดน้ำเสีย ข้างประตู 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 46 เข้าชม