การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารหมักจุลินทรีย์เลี้ยงสัตว์ จากขยะเหลือทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม” ระหว่างวันที่ 17 -18 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 49 เข้าชม