การวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 67 เข้าชม