คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบปะนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 56 เข้าชม