การเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันท่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องโถงอาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 57 เข้าชม