การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 63 เข้าชม