การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 16 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โถงอาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 78 เข้าชม