การประชุมชี้แจง เรื่อง“การเตรียมข้อมูลและการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร” วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 87 เข้าชม