การประชุมปรึกษาหารือและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง “พลังวิทย์ราชภัฏสู่การพัฒนา” วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 69 เข้าชม