สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเข้าพบคณบดีและประธานสาขาวิชาเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปรับปรุงระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการเรียนการสอนออนไลน์ วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 66 เข้าชม