คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หรรษกร วรรธนะสาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 107 เข้าชม