การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พิเศษ) วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 189 เข้าชม