การประชุมเรื่องทวนสอบและการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 140 เข้าชม