การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการประจำปี พ.ศ.2564 แผนงานโครงการยุวชนสร้างชาติ / แผนงานโครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน และแนวทางการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 – 2564 วันทที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 180 เข้าชม