กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง “พลังวิทย์ราชภัฏสู่การพัฒนา” วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 128 เข้าชม