การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1/2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 110 เข้าชม