SNRU Science Camp โรงเรียนดงหลวงวิทยา อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร และพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับโรงเรียนดงหลวงวิทยา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 202 เข้าชม