ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไหว้สักการะศาลเจ้าปู่หนองหญ้าไซ เพื่อความเป็นสิริมงคล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลเจ้าปู่หนองหญ้าไซ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 122 เข้าชม