ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เผยเเพร่เมื่อ 115 เข้าชม