SNRU Science Camp โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่15,22-23 มกราคม 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 139 เข้าชม